Thư kêu gọi - Ngày 22 tháng 11 năm 2011

THƯ KÊU GỌI

Ngày 22 tháng 11 năm 2011 

Ban chấp hành hiệp hội VACOC-DC xin chân thành và khẩn thiết kêu gọi: 

Đại diện tất cả các tổ chức cộng đồng, giới truyền thông, báo chí, cùng toàn thể bà con đang kinh doanh trong và ngoài vùng.  Đặc biệt là tất cả các tiểu thương trong khu thương mãi Eden

Hãy đoàn kết lại và sát cánh cùng chúng tôi tham dự buổi họp mặt. 

Vào lúc: 7:00 tối ngày thứ năm 8 tháng 12 năm 2011

Tại: V3 Ultra Lounge trong khu Eden 

Buổi họp mặt này, đúng nghĩa là buổi điều trần trước hội đồng thành phố.  Hiệp hội đã gửi thư mời đến thị trưởng, dân biểu, một số nhà tranh đấu cho nhân quyền, giới truyền thông Mỹ đến tham dự. 

Ban chấp hành hiệp hội mong rằng, cộng đồng người Việt đang sinh sống và kinh doanh tại đây: 

Để thấy rõ hơn, tính chất quan trọng của sự việc, một lần nữa, hiệp hội kính mong mọi người hãy đoàn kết lại.  Hãy tham dự và kêu gọi cho nhiều người cùng tham dự. 

Trân trọng kính chào và tri ân.                                                                                                              

Thay mặt ban chấp hành hiệp hội VACOC-DC 

Phó chủ tịch

Huỳnh Mộng Lộc